Made in Germeny
Made in Italy

אמבט פרפין גדול Medic Spa XL רגליים+ידיים כולל פראפין

חברת מדיק סנטר משווקת אמבט פראפין גדול תוצרת  MEDIC SPA  המתאים לשימוש ידיים ורגליים וכולל 3 יחידות פראפין

צבע:

589

מדריכים | מאמנים | פיזיותרפיסטים | אנשי מקצוע | מכונים | מוסדות | קבוצות ועוד…
אנא פנו אלינו לקבלת מחירים מיוחדים והנחות גדולות.

מחירים מיוחדים והנחות גדולות לאנשי מקצוע ומוסדות

מדריכים | מאמנים | פיזיותרפיסטים | אנשי מקצוע | מכונים | מוסדות | קבוצות ועוד…