Made in Germeny
Made in Italy

חגורת גב לשברים תואם ג'ואט

חברת מדיק סנטר משווקת חגורה לשברים תואם ג'ואט המיועדת לשימוש בעת שברים יציבים בחוליות מותניות וגביות

צבע:

600

מדריכים | מאמנים | פיזיותרפיסטים | אנשי מקצוע | מכונים | מוסדות | קבוצות ועוד…
אנא פנו אלינו לקבלת מחירים מיוחדים והנחות גדולות.

מחירים מיוחדים והנחות גדולות לאנשי מקצוע ומוסדות

מדריכים | מאמנים | פיזיותרפיסטים | אנשי מקצוע | מכונים | מוסדות | קבוצות ועוד…