Made in Germeny
Made in Italy

כדור זיזים חצוי

כדור זיזים חצוי
כדור זיזים חצוי נועד לתרגול
שיווי משקל ויציבה
מצוין לעבודה לילדים ומבוגרים
צבע:

39

מדריכים | מאמנים | פיזיותרפיסטים | אנשי מקצוע | מכונים | מוסדות | קבוצות ועוד…
אנא פנו אלינו לקבלת מחירים מיוחדים והנחות גדולות.

מחירים מיוחדים והנחות גדולות לאנשי מקצוע ומוסדות

מדריכים | מאמנים | פיזיותרפיסטים | אנשי מקצוע | מכונים | מוסדות | קבוצות ועוד…