Made in Germeny
Made in Italy

כדור כח גומי קופץ 3 ק"ג

כדורי כח קופץ עם ציפוי גומי באיכות מעולה
איכותיים ועמידים במיוחד
משקל : 3 ק"ג
צבע:

119

מדריכים | מאמנים | פיזיותרפיסטים | אנשי מקצוע | מכונים | מוסדות | קבוצות ועוד…
אנא פנו אלינו לקבלת מחירים מיוחדים והנחות גדולות.

מחירים מיוחדים והנחות גדולות לאנשי מקצוע ומוסדות

מדריכים | מאמנים | פיזיותרפיסטים | אנשי מקצוע | מכונים | מוסדות | קבוצות ועוד…