Made in Germeny
Made in Italy

כדור פיזיו ביצה 65 ס"מ תוצרת איטליה בצבע ירוק

מבנה ה"ביצה" היחודי של הכדורים הללו מאפשר מגע רחב עם הרצפה …
צבע:
ירוק

225

מדריכים | מאמנים | פיזיותרפיסטים | אנשי מקצוע | מכונים | מוסדות | קבוצות ועוד…
אנא פנו אלינו לקבלת מחירים מיוחדים והנחות גדולות.

מחירים מיוחדים והנחות גדולות לאנשי מקצוע ומוסדות

מדריכים | מאמנים | פיזיותרפיסטים | אנשי מקצוע | מכונים | מוסדות | קבוצות ועוד…