Made in Germeny
Made in Italy

משקל אדם דיגיטלי מקצועי דיאגנוסטי-מאזני אדם לבדיקת הרכב הגוף

חברת מדיק סנטר משווקת משקל דיאגנוסטי מקצועי עם תצוגה גדולה על גבי עמוד לבדיקת הרכב
הגוף ,המדידה כוללת: משקל, מדידת אחוזי שומן ,AMR,BMR,אחוז מים,מסת שריר,מסת עצם,שומן ויסרלי

צבע:

2900

המלאי אזל

מדריכים | מאמנים | פיזיותרפיסטים | אנשי מקצוע | מכונים | מוסדות | קבוצות ועוד…
אנא פנו אלינו לקבלת מחירים מיוחדים והנחות גדולות.

מחירים מיוחדים והנחות גדולות לאנשי מקצוע ומוסדות

מדריכים | מאמנים | פיזיותרפיסטים | אנשי מקצוע | מכונים | מוסדות | קבוצות ועוד…