Made in Germeny
Made in Italy

מדרגה אירובית מקצועית גדולה במיוחד 37*90 ס"מ 3 מצבי גובה

מדרגה אירובית מקצועית גדולה במיוחד 37*90 ס"מ
מדרגה אירובית מקצועית גדולה במיוחד
מדרגה אירובית מקצועית גדולה במיוחד
מסיבית וחזקה
משטח מונע החלקה
מאפשרת עבודה בשלושה גבהים
צבע:

199

מדריכים | מאמנים | פיזיותרפיסטים | אנשי מקצוע | מכונים | מוסדות | קבוצות ועוד…
אנא פנו אלינו לקבלת מחירים מיוחדים והנחות גדולות.

מחירים מיוחדים והנחות גדולות לאנשי מקצוע ומוסדות

מדריכים | מאמנים | פיזיותרפיסטים | אנשי מקצוע | מכונים | מוסדות | קבוצות ועוד…