Made in Germeny
Made in Italy

מדרגת פלציב STABILITY גדולה

למדרגה אירובית STABILITY פלציב יש שני צדדים בעלי רמת קשיחות שונה
כל צד מתאים לאימונים שונים הצד הרך מתאים לאימון בתרגילי יציבות והצד הקשה מתאים
לאימון אירובי ותרגילי כח

צבע:

450

מדריכים | מאמנים | פיזיותרפיסטים | אנשי מקצוע | מכונים | מוסדות | קבוצות ועוד…
אנא פנו אלינו לקבלת מחירים מיוחדים והנחות גדולות.

מחירים מיוחדים והנחות גדולות לאנשי מקצוע ומוסדות

מדריכים | מאמנים | פיזיותרפיסטים | אנשי מקצוע | מכונים | מוסדות | קבוצות ועוד…