Made in Germeny
Made in Italy

מיטת עיסוי מעץ

מיטת עיסוי מעץ
מיטת טיפולים מעץ
מיטה חזקה שיכולה להחזיק משקלים גבוהים
צבע:

839

מדריכים | מאמנים | פיזיותרפיסטים | אנשי מקצוע | מכונים | מוסדות | קבוצות ועוד…
אנא פנו אלינו לקבלת מחירים מיוחדים והנחות גדולות.

מחירים מיוחדים והנחות גדולות לאנשי מקצוע ומוסדות

מדריכים | מאמנים | פיזיותרפיסטים | אנשי מקצוע | מכונים | מוסדות | קבוצות ועוד…