Made in Germeny
Made in Italy

מייצב שורש כף יד עם סד DJO

חברת מדיק סנטר משווקת מייצב שורש כף היד המיועד לקיבוע שורש כף היד לפני או לאחר ניתוח

צבע:

150

מדריכים | מאמנים | פיזיותרפיסטים | אנשי מקצוע | מכונים | מוסדות | קבוצות ועוד…
אנא פנו אלינו לקבלת מחירים מיוחדים והנחות גדולות.

מחירים מיוחדים והנחות גדולות לאנשי מקצוע ומוסדות

מדריכים | מאמנים | פיזיותרפיסטים | אנשי מקצוע | מכונים | מוסדות | קבוצות ועוד…