Made in Germeny
Made in Italy

פיטריה לתרגול יציבה עם מבוך

פיטריה לתרגול יציבה עם מבוך
פיטריה לשיווי משקל עם מבוך
3 מבוכים שונים לתרגול במספר רמות
מתאימה לתרגילי 
פיזיוטרפיה לילדים ומבוגרים
צבע:

מדריכים | מאמנים | פיזיותרפיסטים | אנשי מקצוע | מכונים | מוסדות | קבוצות ועוד…
אנא פנו אלינו לקבלת מחירים מיוחדים והנחות גדולות.

מחירים מיוחדים והנחות גדולות לאנשי מקצוע ומוסדות

מדריכים | מאמנים | פיזיותרפיסטים | אנשי מקצוע | מכונים | מוסדות | קבוצות ועוד…